REGULAMIN NEWSLETTERA:

1. Usługa Newsletter Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep wiadomości na adres e-mail i/lub telefon, podany przez Klienta przy zapisie się do newslettera. Możesz podać tylko e-mail (newsletter otrzymasz od nas mailowo) albo tylko telefon (newsletter otrzymasz od nas smsem) lub obie te dane (otrzymasz od nas newsletter mailowo i smsem). W ramach usługi newsletter otrzymasz od nas (nie częściej niż 1 raz dziennie, a zwykle 1 raz w tygodniu) wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty Sklepu (w tym promocji, wyprzedaży, itp., które stanowią informacje handlowe), a także wydarzeń, konkursów i kampanii reklamowych itp. organizowanych przez Sklep lub w których Sklep bierze udział. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

2. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi Newsletter: klikając tutaj ( zrezygnuj z newslettera) lub składając oświadczenie o rezygnacji mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt. Możesz skorzystać z formularza rezygnacji, lecz nie jest to obowiązkowe.

3. Informacje dodatkowe Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie urządzenia komputerowego posiadającego standardowy system operacyjny, dostęp do Internetu oraz aktualną standardową przeglądarkę internetową, a także adres e-mail (w razie wysyłki newslettera mailowo). Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.

4. Reklamacje Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać mailowo na adres e-mail lub pisemnie na adres do korespondencji Sklepu podany na naszej stronie w zakładce Kontakt. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko), dane niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) oraz opisać na czym polegały nieprawidłowości dotyczące usługi Newsletter i wskazać oczekiwania co do sposobu realizacji reklamacji. Możesz skorzystać z formularza reklamacji, lecz nie jest to obowiązkowe. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będzie otrzymywał od nas wiadomości zawierające informacje dotyczące oferty Sklepu (w tym promocji, wyprzedaży, itp., które stanowią informacje handlowe), a także wydarzeń, konkursów i kampanii reklamowych itp. organizowanych przez Sklep lub w których Sklep bierze udział. W tym celu wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych w postaci adresu e-mail i/lub telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zapisanie się i otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera. Możesz podać tylko e-mail (newsletter otrzymasz od nas mailowo) albo tylko telefon (newsletter otrzymasz od nas smsem) lub obie te dane (otrzymasz od nas newsletter mailowo i smsem).

2. Administratorem danych osobowych jest: App Sklep Sebastian Przekop, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, NIP 8442292110, REGON 200420486, adres do korespondencji:ASATO.PL, Czarnkowska 17, 60-415 Poznań, e-mail: biuro@asato.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest przede wszystkim Twoja zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

4. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.

5. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas usługi potrzebne dla naszego działania i rozwoju. Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie).

7. Masz prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.